Press "Enter" to skip to content

Želiš li da u jednom danu postiš dva puta? UČINI SLJEDEĆE…

Priredio: mr. Elvedin Pezić

Nagrada za priređivanje iftara postaču

Jedna velika prilika koja se nalazi pred nama tokom mjeseca ramazana jeste priređivanje iftara postaču. Mnogi nisu svjesni činjenice kolika nagradu ima onaj koji nahrani postača i priredi mu iftar.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “ Ko nahrani postača, imat će istu nagradu kao i postač, s tim što postaču time neće biti umanjena njegova nagrada.” (Tirmizi i Ibn Madža, od Zejda b. Halida el-Džuhenija, r. a., a šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih djela)

Allahova milost prema nama je tolika da nije uvjet da bismo postigli ovu nagradu da nahranimo nekoga ko je siromašan i potreban, već je hadis općeg karaktera, što znači da kome god čovjek pripremi iftar, pa makar se radilo o nekome bližnjem iz njegove rodbine, imat će nagradu kao i postač, a to neće umanjiti nagradu nahranjenih postača.

Neki učenjaci zastupali su mišljenje da će čovjek koji za iftar postaču dadne samo jednu datulu ili čašu vode, biti obuhvaćen nagradom koja se navodi u ovom hadisu. Ovaj stav i ovakvo shvatanje hadisa preferirao je šejh Usejmin u poznatom komentaru na djelo Rijadus-salihin.

Ovo su velika vrata dobra u ramazanu i ovakvim postupanjem postižu se i mnoge druge društveno-socijalne koristi, jer kada čovjek nekoga pozove na iftar ili samo nahrani postača, to ojača njihove društvene veze, a samim tim to se pozitivno odražava i na društvo u kojem žive.

Zato, uvažena braćo i sestre, ne dopustite sebi da prođe ramazan a da niste nahranili nekoliko postača, kako biste na taj način povećali svoja dobra djela u ramazanu i kako biste zaradili nagradu shodno broju nahranjenih postača.
Elvedin Pezić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *