ŽENE STANOVNIKA DŽENNETA

Uzvišeni Allah kaže: «U njima će čiste žene imati , i u njima će vječno boraviti.» Allah, dž.š. je objedinio stanovnicima dženneta zadovoljstvo tijela džennetskim baščama i onim što je u njima, zadovoljstvo strasti čistim ženama i zadovoljstvo srca saznanjem da će taj život trajati vječno. Mutahhereh znači: one koje će biti čiste od menstruacije, mokraće, izmeta, postporođajnog krvarenja i drugih nečistoća koje imaju žene na ovom svijetu; njihova nutrina će biti čista od ružnoga, a jezik od bestidnosti; pogled će im biti čist od toga da upravljaju prema bilo kome do prema svojim muževima, a odjeća će im biti čista od prljavštine i poganluka. Uzvišeni Allah, također, kaže: «Tako će biti i Mi ćemo ih hurijama, krupnih očiju, oženiti  Havra’ (mn. hur) znači mlada žena, izuzetne ljepote izrazito crnih očiju. Zejd ibn Eslem kaže:Havra’ znači ona koja zapanjuje svojim pogledom, a ‘in su najljepše oči.»Riječi Uzvišenog Allaha: «One koje preda se gledaju»  Mudžahid tumači na slijedeći način: «To one koje gledaju samo svoje muževe i ne žude za drugim ljudima.» El-Hasan kaže: «Ne gizdaju se i ne svraćaju pažnju na sebe.» Riječi Uzvišenog Allaha: «Stvorićemo ih prvi put>> , Katade i Se’id ibn Džubejr tumače na slijedeći način: «Stvorićemo ih u novom izdanju. Ibn ‘Abbas veli: Misli se na žene iz ljudske vrste.» El-Kelbi kaže: Misli se na sijede starice», a to potvrđuje merjil’ hadis  kojeg prenosi Enes: «To su vaše krmeljive, slabovide starice!» Uz to on navodi i drugo stajalište: «To su okate hurije koje je Allah stvorio za svoje miljenike, koje niko prije nije obljubio!» ‘Urub je množina od riječi ‘arub, što znači ona kojaje omiljena svom mužu. El-Muberred kaže daje to žena koja je zaljubljena u svog muža. I Buharija u svom Sahihu kaže da je jednina od navedene riječi ‘arub. Mekkelije za takvu ženu kažu ‘ariba (umiljata), Medinjanifenidža, a Iračani šekila (koketna). U Buharijinom Sahihu se bilježi od Enesa da je Allahov Poslanik, s.a.v.s. rekao: « .. .i kada bi se na Zemlji pojavila žena iz dženneta, sve što je izmedu dženneta i Zemlje ispunilo bi se mirisom, i zablistalo, a veo na njenoj glavi je bolji od dunjaluka i onoga što je na njemu.» Taberani bilježi od Ummu Seleme: «Rekla sam: ‘Allahov Poslaniče, protwnači mi riječi Uzvišenog Allaha: hurin ‘in (hurije krupnih očiju)’. Poslanik je kazao: ‘Hurun znači bjelina, a ‘in znači krupne crne oči’. Onda sam rekla: ‘Objasni mi Njegove riječi: Fihinne hajratun hisan (U njima će biti ljepotica naravi divnih)’  Poslanik je kazao: ‘Misli se na žene koje su dobre naravi i lijepih lica’. Potom sam rekla: ‘Izvjesti me o Njegovim riječima: Ke ennehunne bejdun meknun (Kao da su one jaja pokrivena)’  Poslanik je rekao: ‘One su nježne kao kožica koju vidiš na jajetu ispod ljuske’ . Rekla sam: ‘Objasni mi Njegove riječi: ‘Uruben etraba (Omiljenim muževima njihovim)’  On ih je protumačio: ‘To su one koje su ovaj svijet napustile kao krmeljive osijedjele starice! Njih će Allah učini djevicama, umiljatim, zaljubljenim u svoje muževe iste životne dobi!’ Onda sam upitala: ‘A jesu li bolje žene sa ovog svijeta ili hurije krupnih očiju?’ Poslanik je odgovorio: ‘Naravno, žene sa ovog svijeta zbog njihovih namaza, njihovog posta i njhovih ibadeta, Allah će njihovim licima podariti svjetlost a njihova tijela obući u svilu’. Upitala sam, također: ‘Allahov Poslaniče, šta je sa ženom koja se bude udavala za dva čovjeka, ili više njih, ko će biti njen suprug (u džennetu)?’ Poslanik je odgovorio: ‘Ona će moći birati, pa će izabrati onoga koji je najboljeg ophođenja, o Ummu Selema, lijepo ophođenje je dobro i na ovom i na budućem svijetu.’»

Autor: Šejhul-Islam Muhammed ibn Qajjim El-Dževzi

Iz Knjige: Knjiga o Džennetu

Obrada: Putem Islama

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara