ZLATNE RAMAZANSKE PRILIKE KOJE NE SMIJETE PROPUSTITI

1. Ko isposti jedan dan na Allahovome putu → Allah će od njega udaljiti Džehennem sedamdeset godina.
2. Ko zatraži oprosta za vjernike i vjernice → Allah će mu za svakog vjernika i vjernicu upisati jedno dobro djelo.
3. Ko kaže: ”Subhānallāhil-‘azīm we bi ĥamdihī” → zasadi mu se palma u Džennetu.
4. Ko lijepo abdesti, a potom kaže: ”Ešhedu en lā ilāhe illallāhu waĥdehū lā šerīke leh we ešhedu enne muĥammeden ‘abduhū we resūluh” → otvaraju mu se osmera vrata Dženneta, može ući na koja god hoće.
5. Ko u jednom danu kaže: “Lā ilāhe illallāhu waĥdehū lā šerīke leh lehul-mulku we lehul-ĥamdu we huwe ‘alā kulli šej-in кadīr“ → kao da je oslobodio 10 zarobljenika, upiše mu se 100 dobrih, a izbriše 100 loših djela, a to mu je zaštita od prokletog šejtana. I niko ne može učiniti nešto vrijednije, osim onoga ko to isto radi više od njega.
6. Ko 10 puta prouči suru Ihlas (кul huwallāhu eĥad) → sagradi mu se kuća u Džennetu.
7. Ko obavi sabah u džematu, zatim sjedne spominjati Allaha do izlaska Sunca, a potom obavi dva rekata → imaće nagradu hadždža i umre u potpunosti, u potpunosti, u potpunosti.
8. Ko prouči suru Ihlas (кul huwallāhu eĥad) → kao da je proučio trećinu Kur’ana.
9. Ko 100 puta na dan kaže: ”Subĥānallāhi we bi ĥamdihī” → izbrisaće mu se grijesi makar ih bilo poput pjene na moru.
10. Ko jednom donese salavat na Poslanika, a.s, → Allah će na njega donijeti deset.
11. Ko u potpunosti uzme abdest, zatim obavi dva rekata namaza → opraštaju mu se grijesi koje je do tad počinio.
12. Ko vodi računa o sabahu i ikindiji → nagrada mu je Džennet.
13. Nema muslimana koji u toku dana obavi 12 rekata dobrovoljnog namaza (dakle, pored farda), a da mu Allah neće sagraditi kuću u Džennetu.
14. Umra obavljena u ramazanu je ravna hadždžu sa Poslanikom, a.s.
15. Ko priredi iftar postaču → ima nagradu kao taj postač, bez da se nagrada postača imalo umanji.
16. Ko isposti ramazan i isprati ga postom šest dana ševvala → kao da je postio čitavu godinu.
17. Ko kaže: ”La ĥawle we lā кuwwete illā billāh” → postiže dio džennetskog blaga.
18. Ko kaže: ”Redītu billāhi te‘ālā rabben we bil-islāmi dīnen we bi muhammedin sallallāhu ‘alejhi we sellem nebijjen we resūlā” (Zadovoljan sam što mi je Allah Gospodar, što mi je Islam vjera i što mi je Muhammed, a.s., poslanik) → njemu je Džennet zagarantovan, a Allah se obavezuje da će ga učiniti zadovoljnim.
19. Ko prisustvuje dženazi dok se mejjit ne ukopa → imaće sevab poput dva velika brda.
20. Ko pročita jedan harf iz Allahove Knjige → za svaki harf mu je dobro djelo, a svako dobro vrijedi deset puta više.
21. Ko pogladi jetima po kosi → grijesi mu niz prste spadaju.
22. Ko sakrije sramotu muslimana ili muslimanke → Allah će sakriti njegovu na Sudnjem danu.
23. Ko otkloni nevolju ili brigu od svoga brata → Allah će njemu otkloniti brige na kijametskom danu.
24. Ko kad osvane i omrkne kaže: ”Subĥānallāhi we bi ĥamdihī lā кuwwete illā billāh; mā šā Allāhu kāne we mā lem ješe’ lem jekun → biće sačuvan dok ne omrkne i ne osvane.
25. Ko prije spavanja prouči ajetul-kursijj → čuvaće ga Allahov čuvar sve dok ne svane.

ikb-berlin.de

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara