Zmija mu spasila život kad je upao u bunar

Priča s e d a je Tarik Essadik (istinoljubivi) nazvan tako zbog jednog zanimljivog slučaja. Jedanput je idući upao u nekakav zapušteni bunar, i dok je bio dole ču grupu ljudi koji su tuda naišli kako govore: – Ovaj bunar je beskoristan i napušten. Hajde da ga zatvorimo da nebi neko slučajno upao u njega! Tarik reče sam sebi: – Ako sam na istini i pravom putu, onda se neću javljati, pa šta bude neka bude.

On se stvarno ne javi iz bunara, a oni ljudi bunar zatvoriše i on osta u potpu!lom mraku. Odjednom se pojaviše dvije svjetiljke i prema njihovoj svjetlosti Tarik ugleda ogromnu zmiju koja je puzala prema njemu. On pomisli: – Sada će se istina razlučiti od zablude! I kada je već pomislio da će ga zrr!ija poj esti, ona mu obavi rep oko vrata i nogu, pa ga podiže tako nježno kao kad majka drži svoje malo dijete. Tako ga zmija neozlijeđena iznese iz bunara, a Tarik ču glas koji mu reče: – Ovo je Allahova milost prema onima koji su u potpunosti predani Allahu. Spašen si od neprijatelja pomoću neprijatelja! Od tada Tarika prozvaše Essadik – istinoljubivi !

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara