Znaci Allahove ljubavi prema robu

1. Koga Allah voli štiti ga od propasti ovog svijeta.Takvi ne mogu satima sjediti i samo o dunjaluku pričati a da Allaha ne spmenu: “Allah štiti Svoga roba, vjernika na dunjaluka, Svojom ljubavlju kao što i vi brinete za svoga bolesnika braneći ga i bojeći se zanjega“(25) Velika je opasnost kome ide dunjaluk uprkos njegovom grješenju:“I kada bi zaboravili ono čime su opominjani, Mi bi smo im kapije svega otvorili, a kad bi se onume što im je data obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili. “(25)
2. Allah koga voli učini ga pobožnim. Osladi mu vjerovanje: “Allah daje
ovaj svijet i onima koje voli i onima koje ne voli, a vjeru daje samo onima koje voli. Pa onoga kome je data vjera njega je Allah zavolio”(27)
3. Koga Allah voli da mu da razumije vjeru.
On ima pravi rezon i orijentaciju u životu. ,,Ak0 se budete Allaha bojali (bili svjesni Allaha)on će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći razlikovati.(28)
4. Blagost ,,Kada Allah želi dobro stanovnicima neke kuće, među njih
ubaci blagost.“(29)
5. Koga Alah zavoli olakša mu činjenje dobrih djela. Ružan je znak kada neko sa mukom klanja, posti i gleda šta drugi rade, pa kaže ,, Dosta je meni sevaba nek i drugi zarađaju.“ Ovo je dovoljan znak da takav nikad nije doživio, sa slašću, nijedno dobro djelo. što nekada ne kaže da mu je dosta maraka?
6. Doživi fin kraj svog života ili smrt. Ružan je alamet kad se neko pred smrt razleti da što više dunjaluka sabere i pogriješi. Ružno je dočekati kraj.

25 Hadis zapisali: Hakim, Bejheki.,22
26 Kur‘an, El-En‘an, 44, 23
27 Ahmed, Ebu Neim
28 En-Enfal, 29.
29 Ahmed,Tirmizi.

Obrada: putem-islama.com
Izvor: Riznica mudrosti ( Husejn ef. Čajlaković)

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara