Znate li da će kaba biti srušena?

Ebu Hurejre,r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Kabu će srušiti Zu-s-Suvejkatejn iz Abesinije.
Komentar hadisa:
Allahov Poslanik, s.a.v.s., nagovještava da će Kabu srušiti jedan čovjek iz Etiopije, crnac, koji će imati izuzetno male i sitne potkoljenice, pa je zato nazvan u hadisu Zu-s-Suvejkatejn. On će srušiti Kabu tako što će skidati kamen po kamen, zatim će skinuti s nje prekrivač i odnijeti ukrase sa njega. Imam En – Nevevi navodi da ovaj hadis nije u kontradiktornosti s ajetom u kojem se govori da je Mekka siguran grad. Misli se da će biti siguran sve do Kijametskog dana, a pred Kijametski dan Kaba će biti porušena.

Očito da će Kaba biti srušena onog momenta kada muslimani ne budu čuvali njenu svetost. Međutim, bila je sačuvana u doba vlasnika slonova koji je navalio na nju, iako si tadašnji stanovnici Mekke bili idolopoklonici, ali oni su poštovali i čuvali njenu svetost.
Izvor: Muslimova zbirka hadisa sa komentarom, dr. Kurdić, dr. Rebronja

www.novihorizonti.net

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara