ZNATE LI DA U UTORAK ( 3.MAJA) PADA JEDNA OD ČETIRI MUBAREK NOĆI -LEJLETU-L-MIRADŽ- NE PROPUSTITE DA KLANJATE NAFILU POVODOM TE NOĆI

Lejletul-miradž, noć uzdignuća Muhammeda, a.s., u najviše nebeske sfere, desio se 27.redžeba. Po vjerskom kalendaru i takvimu za 2016. godinu, kojeg je izdao Rijaset IZ-ce u BiH, ta noć nastupa U UTORAK sa početkom akšam namaza. Dakle, ove godine lejletu-l-miradž se obilježava u utorak, 3. maja 2016. godine.

U Kur’anu stoji: “Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo Svogaroba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali, – On, uistinu, sve čuje i sve vidi.” (El-Isra,1)

Uzvišeni Allah, dž.š.,u suri En-Nedžm pobliže nas upoznaje sa miradžom Allahovog Poslanika, a.s., Allah kaže:“Tako Mi zvijezde kad zalazi, vaš drug nije s Pravog puta skrenuo i nije zalutao! On negovori po hiru svome – to je samo Objava, koja mu se obznanjuje, uči ga jedan ogromne snage, razboriti, koji se pojavio u liku svome na obzorju najvišem, zatim se približio, panadnio – blizu koliko dva luka ili bliže – i objavio robu Njegovu ono što je objavio, srce nije poreklo ono što je vidio, pa zašto se prepirete s njim o onome što je vidio? On ga je i drugiput vidio, kod Sidretul-Muhtehaa kod kojeg je džennetsko prebivalište, kada je sidru pokrivalo ono što je pokrivalo – pogled mu nije skrenuo i nije prekoračio, vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.” (En-Nedžm, 1-18.)

Muhammed, a.s., je na miradžu razgovarao s Uzvišenim Allahom bez posrednika.Tom su prilikom Vjerovjesniku, a.s., objavljena posljednja dva ajeta sure El-Bekere, naređeno obavaljanje pet dnevnih namaza i podareno pravo šefaata. Muhammed, a.s., je na miradžu vidio Džennet i Džehennem i njihove stanovnike. Vidio je druga znamenja koja su mu Allahovim dopuštenjem pokazana.

Svaki vjernik nastoji da doživi miradž, svoje duhovno uzdignuće, koje će zapravo biti njegovo duhovno rađanje. I kao što je Vjerovjesnik, a.s., namiradžu razgovarao s Allahom, dž.š., tako i svaki vjernik u namazu razgovara s Allahom i uzdiže se iznad ovog materijalnog svijeta u svijet Alahove blizine. Zato je namaz mi’radž vjernika.

Povodom Lejletul-miradža klanja se posebna nafila namaz.Ova se nafila sastoji od dvanaest rekata. Selam se predaje nakon svaka dva rekata. Na svakom rekatu, na kijamu, uči se Fatiha i Kul huvallahu ehad jedanput.Nakon namaza prouči se: Subhanallahi vel hamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber stotinu puta, istigfar (estagfirullahi) stotinu puta i Allahumme salli ala Muhammed ve alaali Muhammed stotinu puta, Nakon toga zatraži se ono što se želi od Allaha, dž.š.

Lijepo je ovu nafilu klanjati nakon jacija-namaza, a prije nego što se klanja vitr namaz.Može se klanjati u džematu, ali je bolje pojedinačno i u samoći.Nijet za ovu nafilu je: “Nevejtu en usallije lillahi teala salate lejletil-mi’radži edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber.

Podijelite sa ostalim prijateljima!!!

 

Pripremio : Amir Beširević                                                                                   novihorizonti.ba

Portal Svjetlo Dunjaluka

Iznesite svoje mišljenje

Komentara