Znate li koji je čovjek bio visok između 30-35 metara ? Subhan’Allah!

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!

Visina prvog čovjeka na Zemlji, Adema, alejhisellem. SubhanaAllah!

Prema hadisu, Adem je bio visok 60 lakata, što je otprilike visina palme.

“Vaš otac Adem je bio visok poput palme – 60 lakata. Imao je bujnu kosu i pokrivena stidna mjesta…” Hadis prenosi Hafiz ibn Asakir preko Muhammeda ibn Ishaka od Hasana ibn Zekwana, a on od Hasana el-Basrija, a on od Ubejja ibn Ka’ba. Ovaj lanac prenosioca je slab jer Hasan el-Basri nije živio kada i Ubejj ibn Ka’b. Isti prenosioc citira ovaj hadis i sa drugim (boljim) lancem: Se’id ibn Ebi ‘Arube – Katade – El-Hasan – Jahja ibn Damre – Ubejj ibn Ka’b – Muhammed, sallallahu alejhi we sellem.

Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je Resulullah, sallallahu alejhi we sellem, rekao: “Prva grupa ljudi koji će ući u džennet blistaće u sjaju koji ima mjesec u noći Bedra. A skupina koja će ući poslije njih sijaće sjajem blistave zvijezde koja svijetli na nebu. Neće vršiti malu i veliku nuždu, neće se usekivati, neće pljuvati. Imaće česljeve od zlata, a njihov znoj je misk, kadiće se alojevim drvetom, i hurije će biti njihove supruge, biće oblikom i stasom na svoga oca Adema koji je bio visok šesdeset aršina.” (Muttefekun alejhi)

Aršin je mjera za podlakticu koja iznosi između 50 i 60 cm, tako da bi shodno ovom proračunu visina našeg praoca Adema, a.s., bila između 30 i 35 metara. Na isti način ćemo i mi ako Bog da biti oživljeni.

Budi prvi i podijeli ovo sa prijateljima!

Iznesite svoje mišljenje

Komentara