Press "Enter" to skip to content

Znate li za ovoliki berićet i blagoslov Bismille?

Spas na Sudnjem danu

Rekao je šejh Eš-Ša’ravi: ”Ako si prilikom svakog dobrog djela koje si učinio, proučio:

”Bismillahir-Rahmanir-Rahim” (U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog) – znaj da ćeš, također, na Sudnjem danu, kada ti bude data knjiga tvojih djela i kada je budeš htio čitati, prije toga izgovoriti:

”Bismillahir-Rahmanir-Rahim”, – kao što si je učio na dunjaluku, i primjetit ćeš da su ti svi grijesi izbrisani, pa ćeš upitati: ”Šta se to desilo?”

A onda ćeš čuti odgovori: ”Moj robe, ti si Me dozivao na dunjaluku Mojim imenima:
Er-Rahman i Er-Rahim, pa je i Moj odnos prema tebi bio u skladu sa Mojim rahmetom i Mojom milošću.”

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *